IG US
Xếp Hạng của Fxverify
Xếp Hạng của Người Dùng
(1)
Các Mức Tiền Mặt Hoàn Lại
Các khoản giảm giá hoàn tiền mặt được trả theo mỗi giao dịch hoàn tất trừ khi có quy định khác. 1 Lô = 100,000 đơn vị tiền tệ cơ bản được giao dịch.

  IG
Ngoại Hối10% Của Khoản Chênh Lệch
Các Lựa Chọn Thanh Toán
Hoàn Tiền Mặt Hàng Tháng
Các khoản thanh toán được ghi có và gửi tự động trước ngày 12 của tháng sau tháng kiếm được khoản tiền mặt hoàn lại.
  IG
Ngoại Hối 10% Của Khoản Chênh Lệch
Các Lựa Chọn Thanh Toán
Hoàn Tiền Mặt Hàng Tháng
Các khoản thanh toán được ghi có và gửi tự động trước ngày 12 của tháng sau tháng kiếm được khoản tiền mặt hoàn lại.
*Ghi chú
IG US accounts are not available to residents of Arizona or Ohio.
Khuyến mại
Hiện không có bất kỳ khuyến mại nào
Các nhà quản lý
Hồ Sơ
IG Group is a world-leading online forex trading provider. With a strong focus on innovation and technology, the Company puts client needs at the heart of everything it does. IG's vision is to provide the world's best trading experience. We bring our high-quality FX service to the US - empowering informed, decisive, adventurous people access to over 80 currency pairs at competitive prices.
Tên Công Ty IG US LLC
Năm Thành Lập 2017
Địa Điểm Văn Phòng Hoa Kỳ
Loại Tiền Tệ của Tài Khoản USD
Tài khoản nguồn tiền của khách hàng BMO HARRIS
Ngôn Ngữ Hỗ Trợ Anh
Các phương thức cấp tiền Bank Wire, ACH, Debit Card
Các Công Cụ Tài Chính Ngoại Hối
Hỗ trợ 24 giờ Vâng
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo Không
Chấp Nhận Khách Hàng Người Mỹ Vâng
Không có bản thử hết hạn Vâng
Loại tài khoản

  IG
Mức đòn bẩy tối đa50:1
Chênh Lệch Đặc Trưng0,8
Nền Tảng Di ĐộngMT4 Mobile, IG Apps
Sàn giao dịchMT4, IG Web-based
Loại Chênh LệchVariable Spread
Khoản Đặt Cọc Tối Thiểu250
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu0,01
Các Mốc Dừng Kế TiếpKhông
Cho Phép Sàng Lọc ThôVâng
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối XứngKhông
  IG
Mức đòn bẩy tối đa 50:1
Chênh Lệch Đặc Trưng 0,8
Sàn giao dịch MT4IG Web-based
Nền tảng di động MT4 MobileIG Apps
Loại chênh lệch Variable Spread
Khoản đặt cọc tối thiểu 250
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu 0,01
Các Mốc Dừng Kế Tiếp Không
Cho Phép Sàng Lọc Thô Vâng
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối Xứng Không
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo Không
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia trong cả 4 hạng mục
Vật giá
5 / 5
Quy định
4 / 5
Độ phổ biến
4 / 5
Xếp hạng của người dùng
5 / 5
Nguồn: fxverify.com > ig