Ustaw rabaty|  IG
1. Otwórz konto IG
Płatności są naliczane i wysyłane automatycznie do 12 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rabaty zostały uzyskane.
Existing Account Holders - Broker policy does not allow existing clients to participate in our rebate program.
2. Wybierz typ konta 1. Wybierz typ konta
3. Wprowadź numer konta 2.Wprowadź numer konta
Ten broker nie zezwala na dokonywanie zmian na istniejących kontach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.