Ładowanie...
Osadź
 </>
Kalendarz ekonomiczny Popout.
Data
Czas
Pozostały Czas
Wydarzenie
Wpływ
Rzeczywisty Prognoza Poprzedni
Rzeczywisty Prognoza Poprzedni

Sprawdź nasz Kalendarz Ekonomiczny Forex, aby zawsze być na bieżąco z ważnymi wydarzeniami gospodarczymi, które mogą mieć wpływ na zmienność rynku.

Rządy oraz inne sektory na całym świecie nieustanie mierzą i przekazują dane o wzroście gospodarczym, a wiarygodny kalendarz ekonomiczny jest jednym z najlepszych narzędzi tradera.

Zmienność utworzona na parze walutowej, takiej jak EUR/USD, po ogłoszeniu kluczowych danych o zatrudnieniu, takich jak amerykańskie dane o zatrudnieniu poza rolnictwem, może powodować duże ruchy i luki cenowe. Jeśli, na przykład różnica cen wynosi 50 pipsów, oznacza to, że w przedziale 50 pipsów nie ma płynności i nie można w tej chwili wyjść z transakcji ani wejść w nową.

Otwarcie transakcji podczas ważnych ogłoszeń gospodarczych lub geopolitycznych może być ryzykowne. Wysokie wahania mogą wystąpić w ciągu kilku sekund od takich wydarzeń informacyjnych.

Przed publikacją danych ekonomicznych analitycy próbują prognozować wyniki i formułuje się konsensus. Jeśli dane są bardzo ważne, a raportowana wartość różni się znacznie od szacunków, może wystąpić duża zmienność.

Dowiedz się, jak korzystać z kalendarza ekonomicznego Forex

Na początku każdego tygodnia handlowego sprawdź kalendarz ekonomiczny pod kątem nadchodzących wydarzeń o dużym i średnim wpływie, używając ikony wpływu obok nazwy wydarzenia. Wydarzenia o dużym wpływie mają czerwoną ikonę, a wydarzenia o średnim wpływie — pomarańczową.

Wartość „Wpływ” w kalendarzu przedstawia potencjalny wpływ danego raportu na rynek. Jeśli dane opublikowane w raporcie ekonomicznym różnią się znacznie od prognozowanych lub przewidywanych, wpływ może zostać zrealizowany. W przeciwnym razie, jeśli dane są zgodne z oczekiwaniami, raport może mieć niewielki lub żaden wpływ.

Traderzy zazwyczaj sprawdzają nadchodzące wydarzenia gospodarcze w kalendarzu z jednego z dwóch powodów. Pierwszym jest unikanie otwartych transakcji podczas potencjalnie dużej zmienności. Drugim jest wykorzystanie tej zmienności do wyszukania łagodnych punktów wejścia i wyjścia dla nowych lub istniejących transakcji.

Większość kalendarzy ekonomicznych Forex zawiera poniższe ważne wartości:

Wartość z poprzedniego miesiąca — przedstawia wyniki z poprzedniego miesiąca, które mogą ulec zmianie, ze względu na korektę poprzedniego miesiąca. Taka niespodzianka może powodować zmienność.

Wartość prognozy lub konsensusu — przedstawia prognozę opartą na konsensusie analityków ekonomicznych.

Wartość rzeczywista — przedstawia rzeczywistą wartość raportu mogącą znacznie się różnić od prognozy, powodując zmienność.

Wpływ — wielkość potencjalnego wpływu na raport jest oznaczona kolorową ikoną obok nazwy wydarzenia. Czerwony oznacza silny wpływ, a pomarańczowy oznacza średni wpływ.