Oanda US
คะแนนที่ให้บน Fxverify
คะแนนจากผู้ใช้
(1)
อัตราเงินคืน
มีการชำระรีเบตตามสถานะปิด เว้นเสียแต่ว่าได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 1 ล็อต = หน่วยของค่าเงินพื้นฐาน 100,000 หน่วยที่ซื้อขาย

  MT4 fxTrade
ฟอเร็กซ์$2.50 ต่อล็อตและต่อเงินจำนวน 100K ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ซื้อขาย, paid at  $1.25 ต่อฝั่งและต่อเงินจำนวน 100K ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ซื้อขาย
ตัวเลือกการชำระเงิน
เงินคืนต่อเดือน
เราจะชำระเงินโดยอัตโนมัติทุกวันที่ 12 ของเดือนหลังจากเดือนที่คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน
  MT4
ฟอเร็กซ์ $2.50 ต่อล็อตและต่อเงินจำนวน 100K ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ซื้อขาย, paid at  $1.25 ต่อฝั่งและต่อเงินจำนวน 100K ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ซื้อขาย
ตัวเลือกการชำระเงิน
เงินคืนต่อเดือน
เราจะชำระเงินโดยอัตโนมัติทุกวันที่ 12 ของเดือนหลังจากเดือนที่คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน
  fxTrade
ฟอเร็กซ์ $2.50 ต่อล็อตและต่อเงินจำนวน 100K ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ซื้อขาย, paid at  $1.25 ต่อฝั่งและต่อเงินจำนวน 100K ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ซื้อขาย
ตัวเลือกการชำระเงิน
เงินคืนต่อเดือน
เราจะชำระเงินโดยอัตโนมัติทุกวันที่ 12 ของเดือนหลังจากเดือนที่คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน
*โน้ต
Forex Rebates are paid per side.

We cannot open an account for Canadian Residents.

Rebates are not paid on Premium accounts.
โปรโมชัน
ไม่มีโปรโมชันอยู่ในขณะนี้
ผู้กำกับดูแล
โปรไฟล์
ชื่อบริษัท OANDA Corporation
ปีที่ก่อตั้ง 1996
สำนักงานใหญ่ สหรัฐ
ที่ตั้งของสำนักงาน ออสเตรเลีย, ประเทศญี่ปุ่น, สิงคโปร์, ประเทศอังกฤษ, สหรัฐ
สกุลเงินของบัญชี AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, SGD, USD, HKD
บัญชีที่มีเงินของลูกค้า JPMorgan Chase Bank, HSBC
ภาษาที่รองรับ อังกฤษ
วิธีจัดหาเงินทุน Bank Wire, Check
ตราสารทางการเงิน ฟอเร็กซ์
รับลูกค้าอเมริกัน ใช่
ประเภทบัญชี

  MT4 fxTrade
เลเวอเรจสูงสุด50:1
แพลตฟอร์มบนมือถือMT4 Mobileไม่มี
แพลตฟอร์มการซื้อขายMT4fxTrader
ประเภทสเปรดVariable Spread
เงินฝากขั้นต่ำ0
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด0.01
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคาใช่
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ใช่
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ไม่
บัญชีอิสลามไม่
  MT4
เลเวอเรจสูงสุด 50:1
แพลตฟอร์มการซื้อขาย MT4
แพลตฟอร์มบนมือถือ MT4 Mobile
ประเภทสเปรด Variable Spread
เงินฝากขั้นต่ำ 0
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด 0.01
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา ใช่
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ ใช่
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ ไม่
บัญชีอิสลาม ไม่
  fxTrade
เลเวอเรจสูงสุด 50:1
แพลตฟอร์มการซื้อขาย fxTrader
ประเภทสเปรด Variable Spread
เงินฝากขั้นต่ำ 0
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด 0.01
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา ใช่
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ ใช่
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ ไม่
บัญชีอิสลาม ไม่
คะแนนโดยรวมคือคะแนนเฉลี่ยที่ผู้เชี่ยวชาญจาก 4 สาขาของเราให้
การตั้งราคา
4 / 5
การควบคุม
5 / 5
ความนิยม
5 / 5
คะแนนจากผู้ใช้
5 / 5
ที่มา: fxverify.com > oanda